FAQs Complain Problems

नगर परिषदका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ. व. २०८०।०८१ को नगर स्तरिय, वडा स्तरिय, शाखागत (चालु/पुँजिगत) योजनाहरु

८०/८१ 01/14/2024 - 12:26 PDF icon योजना (२०८०।०८१).pdf

करारमा सहयोगी शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०

८०/८१ 12/11/2023 - 14:49 PDF icon करारमा सहयोगी शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०.pdf

बालिका तथा समावेशी शिक्षा सञ्चालन गठन तथा परिचालन कार्यविधि

८०/८१ 12/11/2023 - 14:47 PDF icon बालिका तथा समावेशी शिक्षा सञ्चालन गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०८०.pdf

आ. व. २०८०।०८१ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम

८०/८१ 11/10/2023 - 21:32 PDF icon वार्षिक बजेट (आ. व. २०८०।०८१).pdf

कर दस्तुर (सेवा शुल्क) - २०७९।०८०

७९/८० 07/15/2022 - 13:30 PDF icon आर्थिक ऐन.pdf

एफ. एम. रेडियो संचालन कार्यविधि

७४/७५ 01/04/2022 - 14:08 PDF icon एफ. एम. रेडियो संचालन कार्यविधि.pdf

कार्य विभाजन नियमावलि

७५/७६ 01/04/2022 - 14:07 PDF icon कार्य विभाजन नियमावलि.pdf