FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
तालिम, गोष्ठी , कार्यशाला तथा अध्ययन भ्रमण खर्च सम्वन्धी निर्देशिका ७५/७६ 02/18/2019 - 16:44 PDF icon तालिम, गोष्ठी , कार्यशाला तथा अध्ययन भ्रमण खर्च सम्वन्धी निर्देशिका,२०७५
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन ७४/७५ 02/18/2019 - 16:43 PDF icon स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन
११. एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 02/18/2019 - 16:42 PDF icon ११. एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४
मिथिला विहारी नगरपालिकावाट बजार अनुगमन निर्देशिका, ७४/७५ 02/18/2019 - 16:40 PDF icon मिथिला विहारी नगरपालिकावाट बजार अनुगमन निर्देशिका,
स्थानीय कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन ७४/७५ 02/18/2019 - 16:39 PDF icon मिथिला विहारी नगरपालिकाको स्थानीय कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन,
स्थानीय तह सहकारी ऐन ७४/७५ 02/08/2019 - 12:32 PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन
भवन निर्माण मापदण्ड ७५/७६ 02/06/2019 - 13:20 PDF icon ११ भवन निर्माण मापदण्ड िमथीलािवहारी
स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 02/04/2019 - 16:54 PDF icon स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
नेपालको संविधान, २०७२ ७३/७४ 02/03/2019 - 20:24 PDF icon Constitution_of_Nepal 2072.pdf
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४. ७४/७५ 02/03/2019 - 20:17 PDF icon स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४.pdf

Pages