FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यालय सहयोगी, नगर प्रहरी तथा चालकहरुको अन्तिम नतिजा प्रकाशन

८०/८१ 02/07/2024 - 17:08 PDF icon कार्यालय सहयोगी, नगर प्रहरी तथा चालक.pdf

आ. व. २०८०।०८१ को नगर स्तरिय, वडा स्तरिय, शाखागत (चालु/पुँजिगत) योजनाहरु

८०/८१ 01/14/2024 - 12:26 PDF icon योजना (२०८०।०८१).pdf

आ. व. २०७९।०८० को LISA र FRA प्रकाशन सम्वन्धमा ।

८०/८१ 01/12/2024 - 16:54 PDF icon LISA Final कार्यपालिका.pdf

करारमा सहयोगी शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०

८०/८१ 12/11/2023 - 14:49 PDF icon करारमा सहयोगी शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०.pdf

बालिका तथा समावेशी शिक्षा सञ्चालन गठन तथा परिचालन कार्यविधि

८०/८१ 12/11/2023 - 14:47 PDF icon बालिका तथा समावेशी शिक्षा सञ्चालन गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०८०.pdf

आ. व. २०८०।०८१ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम

८०/८१ 11/10/2023 - 21:32 PDF icon वार्षिक बजेट (आ. व. २०८०।०८१).pdf

लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, २०८०

७९/८० 06/30/2023 - 17:30 PDF icon लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति २०८०.pdf

मिथिला बिहारी नगरपालिकाको राजश्व सुधार कार्ययोजना, २०८०

७९/८० 06/30/2023 - 17:27 PDF icon राजश्व सुधार कार्ययोजना.pdf

स्थानीय राजपत्र - करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधी

७९/८० 02/05/2023 - 00:00 PDF icon करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधी (स्थानीय राजपत्र).pdf

स्थानीय राजपत्र - नगर प्रहरी गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि

७९/८० 02/05/2023 - 00:00 PDF icon नगर प्रहरी गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि (स्थानीय राजपत्र).pdf

Pages