FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, २०८०

७९/८० 06/30/2023 - 17:30 PDF icon लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति २०८०.pdf

मिथिला बिहारी नगरपालिकाको राजश्व सुधार कार्ययोजना, २०८०

७९/८० 06/30/2023 - 17:27 PDF icon राजश्व सुधार कार्ययोजना.pdf

स्थानीय राजपत्र - करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधी

७९/८० 02/05/2023 - 00:00 PDF icon करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधी (स्थानीय राजपत्र).pdf

स्थानीय राजपत्र - नगर प्रहरी गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि

७९/८० 02/05/2023 - 00:00 PDF icon नगर प्रहरी गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि (स्थानीय राजपत्र).pdf

LISA प्रारम्भिक नतिजा

७९/८० 01/12/2023 - 15:46 PDF icon LISA (Final).pdf

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अध्ययन प्रतिवेदन

७९/८० 01/03/2023 - 15:13 PDF icon संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अध्ययन प्रतिवेदन.pdf

आर्थिक ऐन २०७८

२०७८।०७९ 01/09/2022 - 16:22 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८.pdf

एफ. एम. रेडियो संचालन कार्यविधि

७४/७५ 01/04/2022 - 14:08 PDF icon एफ. एम. रेडियो संचालन कार्यविधि.pdf

कार्य विभाजन नियमावलि

७५/७६ 01/04/2022 - 14:07 PDF icon कार्य विभाजन नियमावलि.pdf

सेवा प्रवाह

७७/७८ 12/28/2021 - 15:16 PDF icon वडा सेवा.pdf

Pages